Siemens

 
Realizovaný výzkum předčil naše očekávání. Výsledná studie nás překvapila svým detailním zpracováním. Je zřejmé, že výzkumný tým agentury detailně rozumí problematice B2B trhů a umí jít do nitra problému.

Agrotec

Při mapování naší konkurenční pozice a získávání podkladů pro marketingový plán jsme spolupracovali s agenturou Brand Brothers. Od ní jsme obdrželi velice podrobnou analýzu, jež je pro nás cenným podkladem pro nastavení marketingové strategie do budoucna.

Raab Karcher

Se společností BRAND BROTHERS s.r.o. spolupracujeme v oblasti analýzy trhu a tvorby marketingových strategií. Spolupráce probíhá k naší plné spokojenosti. Oceňujeme zejména profesionální přístup s evidentní znalostí problematiky, rychlé a operativní řešení zadaných témat včetně zpracování návrhů na aplikaci výsledků do firemní praxe.

AG foods

Agentura Brand Brothers zkoumala hlavní segmenty našeho trhu. Díky precizně zpracované studii jsme podrobně a spolehlivě poznali současnou strukturu poptávky a silné a slabé stránky našich konkurentů. Díky tomuto výzkumu jsme nalezli několik významných příležitostí, jak zvyšovat obrat na našich stávajících trzích, a možnosti rozvoje v nových oblastech, které jsme doposud opomíjeli.

Hiwin

Na základě dostupných referencí jsme si pro zhotovení marketingového průzkumu trhu zvolili společnost Brand Brother, a musím říct, že jsme nelitovali. Zpracování studie a její prezentace byla na vysoké profesionální úrovni a předčila naše očekávání. Dostali jsme tak do rukou potřebnou zpětnou vazbu a doporučení, která byla velmi cenná při volbě naší další obchodní strategie. Za to patří pracovníkům agentury Brand Brother náš dík.

Husqvarna

 
Výzkum byl realizován profesionálně a ve vysoké kvalitě. Například bylo dosaženo nadprůměrné 94% response rate - tedy pouze 6% respondentů odmítlo na dotazník odpovídat.

DDL

 
Přesto, že jsme na trhu dlouhou dobu, část výsledků pro nás byla překvapivá, tím i neocenitelná. Část doporučení jsme rozpracovali okamžitě a uvádíme je postupně do praxe, na využití dalších pracujeme.

SEW

 
Brand Brothers nás svými rozsáhlými zkušenostmi v oblasti B2B trhů přesvědčila, že je pro nás nejvhodnější volbou.

DPD

S firmou Brand Brothers spolupracujeme na několika typech průzkumu v ČR a SR. Za největší plus považuji proaktivní návrhy na řešení nestandardních situací a schopnost vpravit se rychle do problematiky firmy a celého odvětví.

next
prev

Evropská špička v B2B výzkumech

Od našeho vstupu na trh v roce 1996 se agentura Brand Brothers specializuje na B2B výzkumy. Díky naším spokojeným klientům, kteří se k nám vraceli i s požadavky na B2C průzkumy, jsme ke konci devadesátých let vstoupili i do oblasti B2C a i tuto oblast zpracováváme bez kompromisů a ve špičkové kvalitě. Nicméně B2B zůstává hlavní specializací naší agentury.

V B2B proto máme značné zkušenosti a dopodrobna rozumíme nejčastějším problémům, se kterými se setkávají podniky oslovující firemní zákazníky. Výzkumné agentury v ČR se zaměřují převážně na výzkumy B2C. Proto neznají specifika podnikových trhů. Neumí si poradit s reprezentativním výběrem velkých firem, SME a živnostníků. Nevědí, jak pracovat s obrovskou koncentrací podnikových trhů a jak nalézt příležitosti, jak oslovit největší průmyslové zákazníky. Brand Brothers má tyto problémy dokonale zvládnuty díky stovkám výzkumů realizovaných v této oblasti.

Silná stránka našich služeb je spolehlivý sběr dat i u vysoce postavených manažerů. Brand Brothers používá u této skupiny respondentů vlastní, vysoce účinnou metodologii. Díky této metodologii dosahujeme response rate na úrovni 80 - 95 %, což zdaleka překonává průměry v oboru. Také míra nevyplněných odpovědí (tedy odpovědí typu "Nevím" či "Nechci odpovědět") je v rámci našich výzkumů pouze 2 %. Výsledky našich výzkumů jsou proto nejen spolehlivé, ale také velmi kvalitní.

Našim klientům často doporučujeme výzkum B2B trhu kombinovat s dalšími našimi specialitami:

Mnohé z těchto specifických našich metodologií se staly základem úspěšných výzkumů, které naši zákazníci opakují v dalších a dalších zemích světa.