Důležitá rozhodnutí potřebují spolehlivá data

Spolehlivý sběr dat

V našich výzkumech dosahujeme dlouhodobě vysoké spolehlivosti dat a také nadstandardní response rate, která zdaleka přesahuje průměr u konkurence.

V oboru se uvádí, že 60% response rate (procento souhlasu s odpovídáním na dotazník) je v B2C považováno za dobrý výsledek. V Brand Brothers při dotazování vysoce postavených manažerů s rozhodovací pravomocí (B2B) dosahujeme response rate 80 – 95 %.

Míra vyplněnosti našich dotazníků se u jednotlivých výzkumů pohybuje v rozmezí 97 % a 99 % (pouze 1 % až 3 % jsou odpovědi „Nevím“ a „Odmítám odpovědět“).

Jak těchto výsledků dosahujeme?

  • Pro sběr dat v Brand Brothers využíváme širokou tazatelskou síť a in-house call centrum.
  • Příprava pro školení je rozsáhlá. Vytváříme nejen perfektní dotazník, ale také rozsáhlý dokument o zkoumaném produktu a oboru. Všichni od project manažera po jednotlivé tazatele musí oboru rozumět. To je také základem našeho úspěchu u respondentů. Vysoce postavení manažeři a technici chtějí mluvit s lidmi, kteří rozumí tomu, na co se ptají.
  • Všichni tazatelé jsou na daný projekt nejen důkladně proškoleni před počátkem výzkumu, ale také se s nimi každý den pečlivě dále pracuje.
  • Telefonické sběry dat probíhají výhradně z interního call centra. Project manažer má k tazatelům pouze několik kroků. A také je s nimi v neustálém kontaktu.
  • Vedoucí projektu provádí dennodenní kontrolu tazatelů a jejich dotazníků.
  • Důsledkem předchozích bodů je, že jednotlivé dotazníky procházejí kontrolou na 2 až 3 úrovních. Výsledná péče se projevuje na kvalitě a konzistenci dat.
  • Naši tazatelé tuto péči vnímají. Jsou přirozenou součástí týmu a získávají stejné nadšení pro spolehlivost dat, jako ostatní zaměstnanci Brand Brothers.
  • Pohled do našeho call centra je mnohdy velmi zajímavý. Tak, jak jednotliví tazatelé hovoří, lze slyšet živé hlasy, různé barvy hlasu, smích, profesionalitu, někteří u stolu sedí, jiní stojí a někteří dokonce po call centru chodí. Každý volá jinak a mají s tím úspěch.
  • Nezanedbatelný důsledek našich postupů je i to, že vedoucí projektu má přesné a konkrétní informace i o jednotlivých dotaznících. Tato znalost později přispívá k přesnějšímu komentování studií či schopnosti odpovídat na otázky při prezentaci projektu klientovi.

 Kvalitní data je třeba správně a precizně zanalyzovat.