Služby podpory implementace výzkumů do praxe

Naše studie poskytují klientům praktické rady a doporučení, jak s výsledky provedeného výzkumu správně naložit. Jsme rádi, že i naši klienti vysoce hodnotí praktickou přínosnost našich studií.

Uvědomujeme si však, že zavedení změn do podnikové praxe je nesmírně náročný postup. Chceme proto našim klientům pomoci i s tímto krokem. Díky našim zkušenostem Vaší firmě dokážeme poradit, jak nejefektivněji lze získané výsledky převést do praxe. Nabízíme široké spektrum školení a workshopů, které Vám pomohou zlepšit Vaše služby. V neposlední řadě Vám také poradíme, jak o výsledcích výzkumu či o vybraných datech nejlépe informovat Vaše cílové skupiny, jak se efektivně prosadit do médií.

Vyhotovením výzkumu naše práce nekončí, pomáháme Vám i s implementací jeho výsledků.

 

Naše služby v podpoře implementace výzkumů do praxe