husqvarna

Výzkum byl realizován profesionálně a ve vysoké kvalitě. Například bylo dosaženo nadprůměrné 94% response rate - tedy pouze 6% respondentů odmítlo na dotazník odpovídat.

Siemens

Sami jsme provedli kontrolu rozhovorů s dotázanými osobami. Potvrdilo, že sběr dat odpovídá realitě a je vysoce spolehlivý.

Air Products

Výhradně rodilí mluvčí se dotazují z call centra Brand Brothers, získaná data jsou proto pro každou zemi srovnatelná a spolehlivá. Pravidelně navštěvujeme call centrum a kontrolujeme úroveň dotazování pro všechny zkoumané země.

Rockwool

Měl jsem možnost detailně vidět, jak maďarští tazatelé pracuji v call centru v Brně. Nyní jsem si jistý, že jsme udělali skvělé rozhodnutí a vybrali jsme si pro realizaci výzkumu Brand Brothers.

Demag

Brand Brothers byla schopna v rámci našeho výzkumu pokrýt 8 evropských zemích se stejnou metodologií a stejnou přesností pro každou zemi.

Schiedel

Agentura Brand Brothers udělala řadu nadstandardních kroků k zajištění vysoké spolehlivosti.

e.on

Profesionální přístup od zadání průzkumů až po jejich prezentaci.  Vysoká kvalita i inovativní způsob zpracování výsledků. Výsledky agentury Brand Brothers jsou na nejvyšší úrovni, se kterými jsme se setkali.

DHL

V porovnání s ostatními výzkumnými agenturami nás příjemně překvapila detailní závěrečná zpráva, která nejenže naplňovala hlavní cíle výzkumu, ale svou šíří přesahuje původní zadání.

ABB

Velmi přehledné a dobře čitelné výsledné studie. Výsledky přesahují naše očekávání.

PRE

Se společností Brand Brothers s.r.o. jsme provedli rozsáhlý a podrobný výzkum malých firemních zákazníků. Výsledky nás příjemně překvapily svojí konkrétností a podrobností. Velmi cenné pro naše obchodníky byly pak konkrétní doporučení.

Rockwool

Je vidět, že za vším stojí spousta tvrdé práce a odborné znalosti.

DDL

Jedním z důvodů naší spokojenosti bylo podrobné a detailní zpracování výsledků výzkumu, jeho profesionální prezentace včetně konkrétních doporučení, vysvětlení, postřehů z praxe. Přesto, že jsme na trhu dlouhou dobu, část výsledků pro nás byla překvapivá, tím i neocenitelná. Část doporučení jsme rozpracovali okamžitě a uvádíme je postupně do praxe, na využití dalších pracujeme.

Schiedel

Výsledky odpovídají tomu, co Brand Brothers slíbili v nabídce - jsou přesné, přehledné, snadno čitelné a přímo použitelné pro marketingové aktivity společnosti Schiedel.

Siemens

Realizovaný výzkum předčil naše očekávání. Zpracování je přehledné a studie se velmi dobře čte. Součástí zpracování Easy & Precise jsou praktická a realistická doporučení, podle kterých můžeme efektivně postupovat.

Agrotec

Oceňuji profesionalitu, kvalitu provedené práce a dodržování dohodnutých termínů.

PPL

Výzkumy jsou vedeny profesionálně, jasně, rychle a bez chyb. To, co nám bylo slíbeno, bylo vždy bezezbytku dodrženo.

DHL

Na základě pozitivních referencí jsme se rozhodli využít služby společnosti Brand Brothers. Musíme potvrdit, že spolupráce s agenturou probíhá vždy naprosto bezproblémově. Spolupráce s Brand Brothers je pro nás potěšením.

Komwag

Brand Brothers nám poskytla obsáhlý výčet slovních referencí. Část těchto společností jsme kontaktovali. Mohu říci, že ve všech případech byli se spoluprací s Brand Brothers velmi spokojeni. Náš dojem ze spolupráce je totožný.

Air Products

S Brand Brothers spolupracujeme od roku 2006. S přístupem a zpracováním z jejich strany jsme velmi spokojeni, proto jsme se na její specialisty začali obracet i s dalšími projekty. Stali se našim hlavním dodavatelem výzkumů v Evropě.

KPMG

Studie přinesla řadu tvrdých dat, postřehů, souvislostí a doporučení. Pochopili jsme rozhodovací proces, a objevili jsme skryté příležitosti. Spolupráci s Brand Brothers hodnotíme jako velmi přínosnou.

Husqvarna

Díky Brand Brothers byl vstupu divize stavebních diamantových nástrojů do ČR a SR vysoce úspěšný. Je v rámci našeho koncernu udávána jako příklad efektivního prosazení se na novém trhu.

Parker

Brand Brothers výrazně přispěla k ucelení naší obchodní strategie na relevantních trzích. Diky průzkumu trhu jsme byli schopni určit velikost trhu pro jednotlivé segmenty, což pomohlo dimenzovat velikost naší obchodní skupiny.

AG Foods

Výzkum odhalil velké možnosti. Zvýšili jsme díky nim obrat a provedli ziskové změny v našem sortimentu.

Lomax

Po podrobném prostudování výsledků výzkumu vyplynulo mnoho zcela zásadních skutečností, které jsme do této doby nebyli schopni vidět nebo je přehlíželi. Jejich práce se stala jedním z pilířů nové marketingové strategie.

Visimpex

Brand Brothers nás přesvědčili, abychom uskutečnili výrazné změny. Nalezli jsme nové úspěšné produkty, pronikli do nových ziskových segmentů. Dlouholetá spolupráce zvýšila ziskové marže, obrat i zisk.

next
prev

Co o nás říkají naší zákazníci?

Naše působení na trhu je založeno na vysoké spokojenosti našich klientů a jejich opakovaných zakázkách u naší agentury.
 

Z výzkumu spokojenosti našich klientů vyplývá, že:

  • 93 % zákazníků nás hodnotilo stupněm 7 či 6 na sedmistupňové škále, nikdo nehodnotil celkovou spokojenost na 4 či hůře.
  • 69 % našich zákazníků nás již doporučilo obchodnímu partnerovi.
  • 82 % klientů s námi uskutečnilo více jak jeden výzkum.
  • Pouze 2 % klientů nás hodnotilo hůře než konkurenci (ale i ti s námi byli vysoce spokojeni), zbylí zákazníci nás hodnotili lépe než konkurenty, se kterými měli osobní zkušenost.
  • Nejčastěji si klienti chválili lepší kvalitu interpretace výsledků a marketingových doporučení, jež byla přínosnější pro růst tržeb než u konkurence.

 

Chcete si přečíst, co naši klienti říkají...

... o spolehlivosti našich dat?

... o našich studiích?

... o spolupráci s námi?

... o přínosnosti zpracovaného výzkumu?

 

Anebo se chcete podívat na naše Case studies?