Facilitace může způsobit velké změny

Jsme hrdí na to, že naši zákazníci vysoce hodnotí naše služby, informační obsažnost studií a praktičnost našich rad. Nezřídka kdy se setkáváme s tím, že naši zákazníci připouští, že i přes mnoho let, které strávili v daném oboru, jim naše data „otevřela oči“. Je pro nás podstatné, že naše studie nekončí „v šuplíku“, ale skutečně se s nimi pracuje.

Nicméně implementace jakýkoliv doporučení do podnikové praxe je objektivně náročná. Proto nově pro naše klienty zavádíme službu pravidelné facilitace změn souvisejících s výsledky výzkumů.

Postup facilitace:

  1. První fází facilitace je obvykle diskuze s klientem a příprava na první workshop (cca 3 hodiny).
  2. Následuje 3 až 8 hodinový workshop s týmem, kterého by se měly změny týkat. Obvykle se jej účastní zástupci obchodního oddělení, marketingu, ředitel firmy či divize. Jsou zopakovány hlavní přínosy možných změn. S týmem diskutujeme reálnost, náročnost a přínosnost jednotlivých opatření. Postupně jsou rozpracovány hlavní zodpovědnosti za změny, klíčové body a časové milníky. Workshop se může konat ve Vaší firmě i na výjezdním zasedání.
  3. V návaznosti na workshop probíhají individuální konzultace s manažery zodpovědnými za změnu. Emailovou, telefonickou a osobní formou jsou tito klíčoví lidé koučováni a vedeni k efektivnímu výsledku. Poskytujeme konzultace s jednotlivými problematickými body, pomáháme navrhovat vhodná řešení.
  4. Dle dohodnutého harmonogramu se při dosažení milníků či vzniku problémů realizují další workshopy, kde tým pod naším vedením hodnotí realizované kroky a hledá nejvhodnější pokračování projektu k rychlému a efektivnímu cíli.

 
Abychom naše klienty naučili tuto službu využívat, nabízíme ji dočasně za zvýhodněné hodinové sazby. Pokud máte o tuto službu zájem, neváhejte se na nás obrátit s Vašimi požadavky a dotazy na podrobnosti a dočasně zvýhodněné ceny.

Nevelká investice do této služby může vést k výrazně rychlejšímu a efektivnějšímu uvedení důležitých změn do praxe.