Comap

Odhad velikosti ruského trhu je přesný. Díky výzkumu se zde naše obchodní činnost rychle rozvíjí. Většina doporučených obchodních partnerů jsou relevantní, potenciálně velmi zajímaví zákazníci.

Husqvarna

Díky Brand Brothers byl vstupu divize stavebních diamantových nástrojů do ČR a SR vysoce úspěšný. Je v rámci našeho koncernu udávána jako příklad efektivního prosazení se na novém trhu.

Prink

Brand Brothers nám pomáhala při vstupu na český trh. Byli jsme příjemně překvapeni připraveností pracovat nad rámec sjednaného rozsahu služeb (pokud je to nezbytné pro úspěch), entusiasmem a dobrým úvodem do národních specifik.

next
prev

Najděte vhodného partnera pro spolupráci

Tato metodika je nejčastěji využívána při vstupu Vaší společnosti na zahraniční trh. Jedná se o identifikaci vhodné konkurence k převzetí, případně k nalezení vhodných distributorů Vašeho produktu či služby. Na základě tohoto výzkumu tedy zjistíte detailnější údaje o společnostech, které se na základě prvních údajů budou jevit jako potenciálně zajímavé pro obchodní spolupráci či případné odkoupení společnosti.  U těchto firem bude ověřen jejich přístup k Vašemu záměru a případný zájem či ochotu uvažovat o spolupráci.