Efektivní práce s loajalitou zákazníků

Průzkum ztracených zákazníků je fantastický výzkum s velmi rychlou návratností a praktickými daty. Data prokazují, že získání zákazníka zpět je snazší a méně nákladnější než získání zcela nového. Důvody, které vedly k odchodu některých Vašich zákazníků, jsou také kriticky důležité pro pochopení, jak pracovat se stávajícími klienty, aby Vám zůstávali věrní.

V této naší specialitě zkoumáme zákazníky, kteří od Vaší společnosti dlouhou neobjednali, případně znatelně pokleslo jejich objednávané množství.

Díky našemu profesionálnímu přístupu a použité metodice jsou ztracení zákazníci nadprůměrně ochotní odpovídat na naše otázky. Rádi se podělí o důvody vedoucí k poklesu jejich zakázek. Mnohdy jsou neradi, že museli zvolit jiného dodavatele.

Takto dokážeme odhalit důvody, které za poklesem objednávek jednotlivých klientů stojí. Zda se jedná o výměnu osob na rozhodovacích pozicích, změnu potřeb dané společnosti, nedostatek péče, problémy s cenou či nedostatek zakázek. Na základě dvaceti čtyř let aplikace této metody a jejím zdokonalováním můžeme v naší agentuře zaručit, že bude vysoce přínosná z hlediska odhalení příležitostí a nalezení podstatných informací.

Oblíbená „trojkombinace“

Metodu ztracených zákazníků lze realizovat samostatně nebo také v kombinaci s:

Tato kombinace nabízí velké přínosy pro zvýšení prodejů:

  • Pochopení, kde lze získat od Vašich klientů větší a častější zakázky.
  • Získání zakázek z jiných divizí u stávajících klientů.
  • Pochopení, jak zvýšit loajalitu zákazníků.
  • Získání zakázek od zákazníků, kteří přestali objednávat.