V rukou marketéra je náš výzkum konkurence silnou zbraní

Výzkum konkurence je velmi delikátní a důležitý výzkum. Víme, jak získat podrobné údaje, které Vás zajímají.

Na základě výzkumu konkurence Vám zjistíme řadu přesných, běžně nedostupných informací o Vaší konkurenci. Díky nim budete moci přesně zvážit, zda je Vaše obchodní a marketingová strategie správná a jak je třeba formulovat nabídku, aby se odlišila od toho, co nabízí konkurence.

Můžeme pro Vás například zjistit:

  • srovnání reálných cen včetně slev ve výběrovém řízení,
  • zpracování nabídek včetně použitý prodejních argumentů
  • prodejní argumenty reálně používané obchodníky (mnohdy se liší od oficiálních firemních textů)
  • srovnání komunikačních a argumentačních schopností obchodníků konkurence
  • porovnání propagace
  • tržby jednotlivých konkurentů ve specifickém produktovém portfoliu a mnohé další.

Výzkum konkurence je nejsilnějším nástrojem v kombinaci s výzkumem trhu. Hledáme vždy oblasti a segmenty trhu, kde je nízký konkurenční tlak, ale potenciální vysoká poptávka (tržní příležitosti). Podle našich zkušeností se tyto lidově nazývané „díry na trhu“ vyskytují výrazně častěji, než je obecně předpokládáno. Na téměř každém trhu, který jsme zkoumali, jsme dokázali najít tržní příležitost. Věřte, že i na Vašem trhu existuje, stačí ji objevit a zaplnit dříve než konkurence.

 

 

 
  

Výzkum konkurence

Výzkum trhu

  Nízká poptávka - nezájem Vysoká poptávka - zájem
Silná konkurenční nabídka Velmi špatný tržní segment  Obvyklý trh – prosazují se nejsilnější hráči 
Malá nebo žádná konkurenční nabídka Šance pro specializovaný produkt či službu  Tržní
příležitost

 

Informujte se, co jsme schopni ve Vaší oblasti zjistit a co dokážeme pravidelně monitorovat. Dokážeme Vám přinášet informace, které přispějí k efektivnímu působení na trhu a správnému a včasnému rozhodování.