Schiedel

Agentura Brand Brothers udělala řadu nadstandardních kroků k zajištění vysoké spolehlivosti. Vhodnou kombinací volání na pevné a mobilní telefony, volání v pracovní den a o víkendu, bylo dosaženo vysoké reprezentativnosti i pomocí telefonického dotazování (běžně dosahované jen face-to-face rozhovory).

EON

 
Agentura Brand Brothers realizovala pro naši společnost řadu průzkumů. Musím vyzdvihnout velmi profesionální přístup od zadání průzkumu až po jeho prezentaci managementu.

Author

 
Dobrý den, super, naprostá spokojenost. Děkujeme moc. Data nám pomáhají být číslem jedna na trhu.

Gumotex

Brand Brothers nám poskytla kromě výsledků výzkumu také konkrétní doporučení pro nás a naši reklamní agenturu. Vážíme si poradenství, jak aplikovat výsledky výzkumu přímo do naší marketingové praxe a jak efektivně řídit naše značky.

next
prev

Drobné detaily ve sběru dat dělají velký rozdíl ve spolehlivosti

Klienti se na nás často obracejí s žádostmi o zkoumání netradičních segmentů. Ať již se jedná o výzkum úzké cílové skupiny spotřebitelů, kdy je náročné efektivně vyhledat vhodné respondenty, či po příliš široce vymezené segmenty jako jsou například uživatelé internetu.

V oblasti B2C využíváme řadu metodik, které vždy upravujeme dle specifik daného výzkumu tak, aby byly sesbíraná data co nejspolehlivější a nejpřesnější. Při výzkumu kariérního směřování studentů byla například využita metodika, která brala v úvahu, jak často daný student chodí do školy, aby byli zohledněni také pracující studenti, kteří by jinak byli díky své méně časté přítomnosti ve škole podreprezentováni. Jiný příklad nabízí nedávno realizovaný výzkum připojení k internetu. Pro sběr byla naší agenturou navržena unikátní metodika počítačově generované náhodné procházky tak, aby celá studie byla reprezentativní pro domácnosti ve vybraných čtvrtích. Zároveň byly stanoveny přísné podmínky pro samotné dotazování tak, aby nebyla podhodnocena důležitá skupina obyvatelstva, která se doma zdržuje méně často. Oba dva výzkumy tak vedly k velmi přesným a spolehlivým výsledkům pro své zadavatele.

Naše agentura dokáže bez problémů naplňovat i velmi složitá zadání, proto se k nám klienti pravidelně vracejí. Naše metody Vám vždy zaručí co nejefektivnější a nejspolehlivější způsob sběru dat.

 

Na trzích spotřebního zboží a služeb nabízíme tyto výzkumné metody:

  • Výzkum image a vnímání zákazníky
  • Usage & attitude
  • Výzkumy při uvedení nového produktu na trh
  • Výzkumy specifických segmentů trhu
  • Výzkumy efektivnosti propagace
  • Výzkum spokojenosti spotřebitelů
  • Segmentace trhu
  • Positioning značky
  • Výzkumy, jaké distribuční kanály zákazníci využívají a jak je ovlivnit
  • Výzkumy vnímání společnosti absolventy, potenciálními zaměstnanci

 

Naše studie jsou zpracovány metodikou Easy & Precise, která rozdílem třídy překonává to, co je na výzkumném trhu obvyklé.