Základním kamenem našich služeb jsou úspěchy našich klientů

Hlavní konkurenční výhodou našich studií je, že klientům přinášejí jasná doporučení, jak zvýšit prodeje, zefektivnit marketing, zvýšit loajalitu zákazníků. Neděláme výzkum pro výzkum.

Naše studie tak přinášejí nejen grafy a tabulky, ale prakticky použitelná doporučení a tržní příležitosti.

Wienerberger

Naposledy jsme s Brand Brothers realizovali rozsáhlý výzkum, který měl sloužit jako podklad k naší další obchodní strategii pro specifický projekt spojený s bytovou výstavbou. V rámci tohoto výzkumu bylo osloveno 1 378 subjektů ze tří různých segmentů. Velmi podrobné výsledky průzkumu nám odhalily řadu stěžejních informací a i díky nim dnes úspěšně řešíme první realizace. Je jisté, že při další příležitosti Brand Brothers oslovíme znovu.

PRE

S agenturou Brand Brothers s.r.o. spolupracujeme dlouhodobě, a můžeme tedy relevantně posoudit jak kvalitu vzájemné spolupráce, tak přínos pro naši společnost. Agenturu Brand Brothers považujeme za špičku ve svém oboru. Spolupráci s nimi lze hodnotit jako vynikající jak v oblasti zákaznického servisu, rychlosti a odbornosti komunikace, kvality samotného průzkumu i relevance jejich doporučení. Samotné výsledky průzkumů ve variantě EASY&PRECISE jsou pro nás vždy mimořádně cenným výstupem s vysokou přidanou hodnotou. Je skvělé mít takového partnera, jakým je pro nás agentura Brand Brothers.

KPMG

Studie přinesla řadu tvrdých dat, postřehů, souvislostí a doporučení. Pochopili jsme rozhodovací proces, a objevili jsme skryté příležitosti. Spolupráci s Brand Brothers hodnotíme jako velmi přínosnou.

Husqvarna

Díky Brand Brothers byl vstupu divize stavebních diamantových nástrojů do ČR a SR vysoce úspěšný. Je v rámci našeho koncernu udávána jako příklad efektivního prosazení se na novém trhu.

Parker

Brand Brothers výrazně přispěla k ucelení naší obchodní strategie na relevantních trzích. Diky průzkumu trhu jsme byli schopni určit velikost trhu pro jednotlivé segmenty, což pomohlo dimenzovat velikost naší obchodní skupiny.

Lomax

Po podrobném prostudování výsledků výzkumu vyplynulo mnoho zcela zásadních skutečností, které jsme do této doby nebyli schopni vidět nebo je přehlíželi. Jejich práce se stala jedním z pilířů nové marketingové strategie.

Nabízíme výzkumný full-service s vysokou přidanou hodnotou

Chcete vědět, jak Vaši značku vnímá trh? Jak jsou spokojeni Vaši zákazníci? Chcete vstoupit na pro Vás neprobádaný trh? Nebo máte specifičtější problém či přání? Jsme schopni pro Vás připravit řešení na míru!

Podívejte se na všechny služby, které poskytujeme.