Základním kamenem našich služeb jsou úspěchy našich klientů

Hlavní konkurenční výhodou našich studií je, že klientům přinášejí jasná doporučení, jak zvýšit prodeje, zefektivnit marketing, zvýšit loajalitu zákazníků. Neděláme výzkum pro výzkum.

Naše studie tak přinášejí nejen grafy a tabulky, ale prakticky použitelná doporučení a tržní příležitosti.

KPMG

Studie přinesla řadu tvrdých dat, postřehů, souvislostí a doporučení. Pochopili jsme rozhodovací proces, a objevili jsme skryté příležitosti. Spolupráci s Brand Brothers hodnotíme jako velmi přínosnou.

Husqvarna

Díky Brand Brothers byl vstupu divize stavebních diamantových nástrojů do ČR a SR vysoce úspěšný. Je v rámci našeho koncernu udávána jako příklad efektivního prosazení se na novém trhu.

Parker

Brand Brothers výrazně přispěla k ucelení naší obchodní strategie na relevantních trzích. Diky průzkumu trhu jsme byli schopni určit velikost trhu pro jednotlivé segmenty, což pomohlo dimenzovat velikost naší obchodní skupiny.

AG Foods

Výzkum odhalil velké možnosti. Zvýšili jsme díky nim obrat a provedli ziskové změny v našem sortimentu.

Lomax

Po podrobném prostudování výsledků výzkumu vyplynulo mnoho zcela zásadních skutečností, které jsme do této doby nebyli schopni vidět nebo je přehlíželi. Jejich práce se stala jedním z pilířů nové marketingové strategie.

Visimpex

Brand Brothers nás přesvědčili, abychom uskutečnili výrazné změny. Nalezli jsme nové úspěšné produkty, pronikli do nových ziskových segmentů. Dlouholetá spolupráce zvýšila ziskové marže, obrat i zisk.

Nabízíme výzkumný full-service s vysokou přidanou hodnotou

Chcete vědět, jak Vaši značku vnímá trh? Jak jsou spokojeni Vaši zákazníci? Chcete vstoupit na pro Vás neprobádaný trh? Nebo máte specifičtější problém či přání? Jsme schopni pro Vás připravit řešení na míru!

Podívejte se na všechny služby, které poskytujeme.