Dobré pochopení trhu se neděje náhodou

Dobré pochopení trhuKlienti nás často chválí za rychlé proniknutí do podstaty jejich trhu a hluboké pochopení specifik jejich oblasti. To je také důvodem, proč nám naši zákazníci zůstávají věrni a dlouhodobě s námi spolupracují.

Tato skutečnost nevzniká náhodou. S našimi klienty na počátku každého výzkumu podrobně probíráme, jaká rozhodnutí by měla být na základě zjištěných informací učiněna a jak by mohlo být dosaženo co nejefektivnějšího uspokojení informačních potřeb podniku. Zjišťujeme si veškeré dostupné informace o Vašem trhu, abychom mu plně rozuměli a pochopili tak správně nejen Vaše potřeby, ale i potřeby Vašich zákazníků.
Druhým důvodem, který vede k dobrému pochopení trhů, je obsazování funkcí account managerů. Našimi accounty jsou vysokoškolsky vzdělaní ekonomové se zkušeností v analýze a praktickém marketingu. Díky tomu jsou naše výzkumné projekty vedeny pragmaticky orientovanými specialisty k jasnému cíli: dodat správné informace a pomoci našim zákazníkům v jejich dalším rozvoji.

Správné pochopení potřeb a cílů klienta je také nesmírně důležité ke správné tvorbě dotazníku pro samotný výzkum.