Skrytý potenciál v jiných divizích

Získat zcela nového zákazníka je náročný a nákladný proces. Proto ke zvýšení obratu lze využít zákazníků, které již máte. Často se totiž setkáváme s tím, že klientům uniká velký potenciál prodeje svých produktů i ostatním divizím svých zákazníků, a to díky neznalosti organizační struktury či správných decision makerů.

Z našich výzkumů plyne, že na průmyslových trzích Vaší firma může přijít o 15 až 30 % veškerého objemu zakázek na trhu, a to z pouhé neznalosti organizační struktury Vašeho klienta.

Naše agentura dokáže detailně zmapovat další divize Vašich zákazníků, do kterých v současné době nedodáváte, tak abychom zjistili, jak velký potenciál Vám uniká. Zjistíme Vám kontaktní údaje na decision makery, stávající dodavatele a důvody, proč dodavatelem není zrovna Vaše firma.

Tuto metodu s velkým úspěchem kombinujeme s výzkumy spokojenosti stávajících zákazníků a výzkumy ztracených zákazníků.

 

Skrytý potenciál u sesterských společností

Stále oblíbenější je u našich zákazníků hledání obchodního potenciálu v jiných zemích.

Dokážeme pro Vás na základě dodané databáze Vašich zákazníků v jednotlivých zemích identifikovat potenciální klienty, kteří mají pobočky / sesterské podniky v dalších zemích a při tom tam již nejsou Vašimi zákazníky.

Pomocí kvalifikovaného telemarketingu zjistíme, zda v dalších zemích Váš produkt také nakupují, kontaktní údaje na decision makera. S ním provedeme rozhovor, zeptáme se na to, v jakých objemech odebírají, od koho a proč. Následně představíme Vaši firmu, vysvětlíme, že je dodavatelem v jiných zemích a pokusíme se domluvit oslovení Vašim obchodníkem.  

Obtížná práce obchodníků

Rolí obchodníků ve firmě je dobře znát své zákazníky, úzce s nimi komunikovat a včas identifikovat příležitosti k prodejům. Přesto se nám při výzkumech zákazníků našich klientů s naprostou pravidelností stává, že identifikujeme divize, oddělení či projekční týmy, které s klientem nejsou v komunikaci a neznají jeho nabídku (a odebírají pouze konkurenční produkty).

Tato situace je zcela pochopitelná. Obchodníci nemohou vynaložit tolik času, jako naši tazatelé pro pátrání ve firemních strukturách. Také kontaktní osoby u klienta často nechtějí být obchodníkům nápomocné, aby „nezpůsobily problémy“ kolegům či sobě.

Spolupráce s Brand Brothers Vašim obchodníkům přináší cenné informace. S jejich pomocí mohou zaměřit své úsilí tam, kde existuje reálný obchodní potenciál.