Výzkum spokojenosti zaměstnanců

Spokojení a motivovaní pracovníci jsou klíčem k úspěchu.

Znalost potřeb Vašich pracovníků je v dnešní době nesmírně důležitá. Právě Vaši pracovníci jsou častým zdrojem konkurenční výhody.

Personální oddělení velkých firem stále častěji řeší problém, jak zjistit, co a proč zaměstnance motivuje, co zaměstnancům vadí a kde leží největší důvody nespokojenosti? Co schází Vašim klíčovým zaměstnancům a co je motivuje? A naopak neexistují důvody demotivující řadové zaměstnance? Mají pocit smysluplnosti své práce? Mají pocit, že s nimi firma počítá i do budoucna? Počítají oni s firmou ve svých budoucích plánech? Mají na pracovišti zajištěny všechny potřeby pro dobrou práci? Je jim umožněna plynulá spolupráce? Nechybí jim znalosti? Cítí se na pracovišti bezpečně? Jaké kroky mají být podniknuty v personální oblasti, aby byly Vašimi pracovníky oceněny? Jak je možné tyto informace získat diskrétně a objektivně bez toho, aby se lidé báli mluvit a byli si jisti anonymitou dotazování?

Brand Brothers  nabízí metodiku 360 stupňů, která řeší všechny výše uvedené oblasti. Výsledky výzkumu Vám pomohou k lepšímu nastavení personální politiky, cílů v oblasti školení, motivování a také odměňování.

Tato metodika se také často využívá v návaznosti na personální audit. Je pro něj klíčovým vstupem v oblasti „soft“ informací.

Pro personální oddělení často nabízíme nejen výzkumy stávajících pracovníků, ale také průzkum potenciálních zaměstnanců. Oblíbené jsou vnímání podniku v okolí, výzkumy absolventů a jejich vnímání firmy.