Z dostupných informací lze zjistit mnohé, když víte jak na to

Desk research nabízíme jako samostatný výzkum nebo jako první fázi komplexní studie. Během několika dnů vyhledáme dostupné informace a již zpracované výzkumy na Vašem trhu. V krátké lhůtě a při nejnižších nákladech tak získáte řadu základních dat.
Desk research zabraňuje zjišťování dostupných informací zbytečně nákladným způsobem.

Výhodou našich desk research služeb je přehledný způsob zpracování informací a komplexní prohledání všech dostupných zdrojů.