Zpracování studií je naší vášní

Klademe velký důraz na důkladné, snadno pochopitelné a precizní zpracování našich studií. Řadu let zdokonalujeme obsahu a formu našich výzkumných zpráv tak, aby našim klientům přinášely maximální marketingový užitek.

MoroSystems

Velmi detailně zpracovaná studie rozsáhlého výzkumu na téma spolupráce mezi zadavateli a dodavateli vývoje softwaru se stala opěrným bodem naší další marketingové komunikace. Studie byla skvěle zpracovaná a velmi přínosná.

e.on

Profesionální přístup od zadání průzkumů až po jejich prezentaci.  Vysoká kvalita i inovativní způsob zpracování výsledků. Výsledky agentury Brand Brothers jsou na nejvyšší úrovni, se kterými jsme se setkali.

DHL

V porovnání s ostatními výzkumnými agenturami nás příjemně překvapila detailní závěrečná zpráva, která nejenže naplňovala hlavní cíle výzkumu, ale svou šíří přesahuje původní zadání.

ABB

Velmi přehledné a dobře čitelné výsledné studie. Výsledky přesahují naše očekávání.

PRE

Se společností Brand Brothers s.r.o. jsme provedli rozsáhlý a podrobný výzkum malých firemních zákazníků. Výsledky nás příjemně překvapily svojí konkrétností a podrobností. Velmi cenné pro naše obchodníky byly pak konkrétní doporučení.

DDL

Jedním z důvodů naší spokojenosti bylo podrobné a detailní zpracování výsledků výzkumu, jeho profesionální prezentace včetně konkrétních doporučení, vysvětlení, postřehů z praxe. Přesto, že jsme na trhu dlouhou dobu, část výsledků pro nás byla překvapivá, tím i neocenitelná. Část doporučení jsme rozpracovali okamžitě a uvádíme je postupně do praxe, na využití dalších pracujeme.

Schiedel

Výsledky odpovídají tomu, co Brand Brothers slíbili v nabídce - jsou přesné, přehledné, snadno čitelné a přímo použitelné pro marketingové aktivity společnosti Schiedel.

Siemens

Realizovaný výzkum předčil naše očekávání. Zpracování je přehledné a studie se velmi dobře čte. Součástí zpracování Easy & Precise jsou praktická a realistická doporučení, podle kterých můžeme efektivně postupovat.

Naše metodika Easy & Precise

V našich studiích používáme roky prověřenou vlastní metodiku Easy & Precise, kterou považujeme za naši konkurenční výhodu. Jejím základem jsou následující hlavní zásady:

  • Skládá se ze 3 části (Hlavní studie, Manažerské resumé a Příloha)
  • Přehledná struktura
  • Ilustrativní grafy
  • Korektní zpracování komentářů
  • Marketingové doporučení
  • Zpřehledňující značky

Chcete se o této metodice dozvědět více?