Vytvoření materiálů pro …

... marketing
... ředitele firmy / divize
... obchodního ředitele
... obchodníky
... customer care.

Jedná se o rozpracování výsledků výzkumů trhu do podoby navrženého akčního plánu. Podtrhujeme, co je pro kterou pozici důležité, stručně citujeme hlavní čísla. Navrhujeme, jaká opatření by bylo vhodné učinit. Vysvětlujeme, jaké přínosy budou pro dané oddělení mít.

Nejdříve s klientem probereme jeho cíle, firemní strukturu. Následně zpracujeme tyto akční plány, na které může navazovat námi vedený workshop k lepší facilitaci změn.

Abychom naše klienty naučili tuto službu využívat, nabízíme ji dočasně za zvýhodněné hodinové sazby. Pokud máte o tuto službu zájem, neváhejte se na nás obrátit s Vašimi požadavky a dotazy na podrobnosti a dočasně zvýhodněné ceny.

Nevelká investice do této služby může vést k výrazně rychlejšímu a efektivnějšímu uvedení důležitých změn do praxe.