Klient je u nás na prvním místě

Klientům nikdy neslibujeme nic, co nemůžeme splnit a vycházíme jim vždy vstříc. Dodržujeme všechny termíny. Nikdy se nestalo, že bychom výzkum nedokázali realizovat.

Agrotec

Oceňuji profesionalitu, kvalitu provedené práce a dodržování dohodnutých termínů.

PPL

Výzkumy jsou vedeny profesionálně, jasně, rychle a bez chyb. To, co nám bylo slíbeno, bylo vždy bezezbytku dodrženo.

DHL

Na základě pozitivních referencí jsme se rozhodli využít služby společnosti Brand Brothers. Musíme potvrdit, že spolupráce s agenturou probíhá vždy naprosto bezproblémově. Spolupráce s Brand Brothers je pro nás potěšením.

Komwag

Brand Brothers nám poskytla obsáhlý výčet slovních referencí. Část těchto společností jsme kontaktovali. Mohu říci, že ve všech případech byli se spoluprací s Brand Brothers velmi spokojeni. Náš dojem ze spolupráce je totožný.

Air Products

S Brand Brothers spolupracujeme od roku 2006. S přístupem a zpracováním z jejich strany jsme velmi spokojeni, proto jsme se na její specialisty začali obracet i s dalšími projekty. Stali se našim hlavním dodavatelem výzkumů v Evropě.

Nemluvíme pouze do větru ...

Ve výzkumu spokojenosti naši klienti nejčastěji jmenovali tyto výhody Brand Brothers oproti konkurenci:

  • dobrou komunikaci a pochopení klienta,
  • odbornost a profesionalitu,
  • rychlost reakce a
  • rychlost zpracování a flexibilitu.

Vůbec nejčastěji zmiňovanou výhodou pak byla kvalitní interpretace výsledků a marketingových doporučení.