Novináři hladoví po tvrdých datech

Brand Brothers poskytuje specializované služby Public relations, Press relations (vztahy s médii), Message development (vytváření a rozvoj zpráv zajímavých pro média), optimalizaci komunikace se zaměstnanci a komunikační nástroje pro krizový management.

Víme, jak efektivně pracovat s novináři. Víme, jak je nadchnout pro vybraná data z výzkumu, která mohou být zveřejněna, a to pouze za pomoci pár grafů. Víme, jak k těmto grafům dohledat veřejně dostupná data a vytvořit tak ucelenou zprávu, která má důležitou společenskou souvislost.

PR nevnímáme odděleně od ostatních způsobů propagace. Pro Vaše výrobky a služby proto dokážeme vytvořit téma dostatečně zajímavé jak pro novináře, tak i pro čtenáře. Následnou pečlivou prací s novináři dokážeme prosadit zprávy o zadavateli výzkumu na zajímavé pozice v médiích.

Prostřednictvím PR zvyšujeme image společnosti v očích klientů, zaměstnanců i širší veřejnosti. Postupným budováním dobrého jména podniku nejen zvyšujeme současné prodejní výsledky, ale také předcházíme potenciálním krizovým situacím, ve kterých by již bylo pozdě na vytváření správné image.