DHL Freight

Na spolupráci s Brand Brothers si velmi cením spolehlivosti, flexibility a odbornosti. Vždy si dokáží poradit s nejrůznějšími požadavky, které máme v oblasti průzkumu, dokáží na ně rychle reagovat a vždy dodají výsledek v dohodnutém termínu. Výstupy jsou na nejvyšší úrovni, přinášejí požadovaný efekt a jsou odborným zdrojem pro rozhodování managementu DHL Freight CZ.

husqvarna

Výzkum byl realizován profesionálně a ve vysoké kvalitě. Například bylo dosaženo nadprůměrné 94% response rate - tedy pouze 6% respondentů odmítlo na dotazník odpovídat.

Air Products

Výhradně rodilí mluvčí se dotazují z call centra Brand Brothers, získaná data jsou proto pro každou zemi srovnatelná a spolehlivá. Pravidelně navštěvujeme call centrum a kontrolujeme úroveň dotazování pro všechny zkoumané země.

Rockwool

Měl jsem možnost detailně vidět, jak maďarští tazatelé pracuji v call centru v Brně. Nyní jsem si jistý, že jsme udělali skvělé rozhodnutí a vybrali jsme si pro realizaci výzkumu Brand Brothers.

Demag

Brand Brothers byla schopna v rámci našeho výzkumu pokrýt 8 evropských zemích se stejnou metodologií a stejnou přesností pro každou zemi.

Schiedel

Agentura Brand Brothers udělala řadu nadstandardních kroků k zajištění vysoké spolehlivosti.

MoroSystems

Velmi detailně zpracovaná studie rozsáhlého výzkumu na téma spolupráce mezi zadavateli a dodavateli vývoje softwaru se stala opěrným bodem naší další marketingové komunikace. Studie byla skvěle zpracovaná a velmi přínosná.

e.on

Profesionální přístup od zadání průzkumů až po jejich prezentaci.  Vysoká kvalita i inovativní způsob zpracování výsledků. Výsledky agentury Brand Brothers jsou na nejvyšší úrovni, se kterými jsme se setkali.

DHL

V porovnání s ostatními výzkumnými agenturami nás příjemně překvapila detailní závěrečná zpráva, která nejenže naplňovala hlavní cíle výzkumu, ale svou šíří přesahuje původní zadání.

ABB

Velmi přehledné a dobře čitelné výsledné studie. Výsledky přesahují naše očekávání.

PRE

Se společností Brand Brothers s.r.o. jsme provedli rozsáhlý a podrobný výzkum malých firemních zákazníků. Výsledky nás příjemně překvapily svojí konkrétností a podrobností. Velmi cenné pro naše obchodníky byly pak konkrétní doporučení.

DDL

Jedním z důvodů naší spokojenosti bylo podrobné a detailní zpracování výsledků výzkumu, jeho profesionální prezentace včetně konkrétních doporučení, vysvětlení, postřehů z praxe. Přesto, že jsme na trhu dlouhou dobu, část výsledků pro nás byla překvapivá, tím i neocenitelná. Část doporučení jsme rozpracovali okamžitě a uvádíme je postupně do praxe, na využití dalších pracujeme.

Schiedel

Výsledky odpovídají tomu, co Brand Brothers slíbili v nabídce - jsou přesné, přehledné, snadno čitelné a přímo použitelné pro marketingové aktivity společnosti Schiedel.

Siemens

Realizovaný výzkum předčil naše očekávání. Zpracování je přehledné a studie se velmi dobře čte. Součástí zpracování Easy & Precise jsou praktická a realistická doporučení, podle kterých můžeme efektivně postupovat.

VWFS

S Brand Brothers jsme navázali spolupráci v roce 2018 při rozsáhlém výzkumu dealerské spokojenosti. Oceňuji rychlé a vstřícné jednání, kvalitu dat vycházející zejména z vysoké response rate a velmi podrobné zpracování výsledků. Kvalita tohoto výzkumu je pro naši společnost důležitá, neboť tento výzkum je jedním ze základních pilířů naší obchodní strategie. Agenturu Brand Brothers mohu jen doporučit.

Stiebel Eltron

Služby spoločnosti Brand Brothers sme sa rozhodli využiť prvýkrát v roku 2018 a s agentúrou spolupracujeme na rôznych projektoch dodnes. Telemarketingové kampane a výskumy sú vždy realizované profesionálne a kvalitne. Spolupráca s agentúrou prebieha vždy bezproblémovo.

Agrotec

Oceňuji profesionalitu, kvalitu provedené práce a dodržování dohodnutých termínů.

PPL

Výzkumy jsou vedeny profesionálně, jasně, rychle a bez chyb. To, co nám bylo slíbeno, bylo vždy bezezbytku dodrženo.

Air Products

S Brand Brothers spolupracujeme od roku 2006. S přístupem a zpracováním z jejich strany jsme velmi spokojeni, proto jsme se na její specialisty začali obracet i s dalšími projekty. Stali se našim hlavním dodavatelem výzkumů v Evropě.

Wienerberger

Naposledy jsme s Brand Brothers realizovali rozsáhlý výzkum, který měl sloužit jako podklad k naší další obchodní strategii pro specifický projekt spojený s bytovou výstavbou. V rámci tohoto výzkumu bylo osloveno 1 378 subjektů ze tří různých segmentů. Velmi podrobné výsledky průzkumu nám odhalily řadu stěžejních informací a i díky nim dnes úspěšně řešíme první realizace. Je jisté, že při další příležitosti Brand Brothers oslovíme znovu.

PRE

S agenturou Brand Brothers s.r.o. spolupracujeme dlouhodobě, a můžeme tedy relevantně posoudit jak kvalitu vzájemné spolupráce, tak přínos pro naši společnost. Agenturu Brand Brothers považujeme za špičku ve svém oboru. Spolupráci s nimi lze hodnotit jako vynikající jak v oblasti zákaznického servisu, rychlosti a odbornosti komunikace, kvality samotného průzkumu i relevance jejich doporučení. Samotné výsledky průzkumů ve variantě EASY&PRECISE jsou pro nás vždy mimořádně cenným výstupem s vysokou přidanou hodnotou. Je skvělé mít takového partnera, jakým je pro nás agentura Brand Brothers.

KPMG

Studie přinesla řadu tvrdých dat, postřehů, souvislostí a doporučení. Pochopili jsme rozhodovací proces, a objevili jsme skryté příležitosti. Spolupráci s Brand Brothers hodnotíme jako velmi přínosnou.

Husqvarna

Díky Brand Brothers byl vstupu divize stavebních diamantových nástrojů do ČR a SR vysoce úspěšný. Je v rámci našeho koncernu udávána jako příklad efektivního prosazení se na novém trhu.

Parker

Brand Brothers výrazně přispěla k ucelení naší obchodní strategie na relevantních trzích. Diky průzkumu trhu jsme byli schopni určit velikost trhu pro jednotlivé segmenty, což pomohlo dimenzovat velikost naší obchodní skupiny.

Lomax

Po podrobném prostudování výsledků výzkumu vyplynulo mnoho zcela zásadních skutečností, které jsme do této doby nebyli schopni vidět nebo je přehlíželi. Jejich práce se stala jedním z pilířů nové marketingové strategie.

next
prev

Nastartuj svou kariéru s Brand Brothers

Práce u nás je nejen prestižní, ale i zajímavá.

Přidej se k týmu jedné z nejlepších výzkumných agentur ve střední Evropě.

 

Volné pozice

Project Manager

Administrativní podpora