Nehledáme zjednodušené závěry

Analýza datNaše statistiky již od prvních fází výzkumu seznamujeme s cíli a záměry klienta. Statistik tak nepracuje s „anonymními“ daty, ale s pomyslným klíčem k řešení zákazníkova problému. Na výsledku je to znát.

Díky skutečnosti, že výzkumy trhu jsou zpracovávány vysokoškolsky vzdělanými ekonomy s praxí v marketingu, dodáváme nejen výzkumy trhu, ale i následné marketingové konzultace. Klient tak neobdrží jen data, ale také doporučení odborníků, jak trh efektivně segmentovat, jak který segment účinně oslovovat a jaké tržní příležitosti se na kterém z nich otevírají. Naše studie tak přinášejí nejen grafy a tabulky, ale prakticky použitelná strategická a marketingová doporučení a tržní příležitosti.

Podstatnou částí je také následné převedení zanalyzovaných dat do přehledné a jasně pochopitelné studie.