Hloubkové výzkumy: mnohými podceňované, přesto nenahraditelné

Kvalitativní výzkumy jsou podstatným zdrojem důležitých informací.

Dokážeme pomocí nich detailně zjistit, proč a jak se Vaši zákazníci chovají a rozhodují. Jaké jsou jejich skutečné motivy? Co dělá Vaši značku výjimečnou? Existují detaily, které by neměly být měněny, protože tvoří základ Vašeho úspěchu? Co naopak nefunguje v souladu s preferencemi zákazníků a škodí Vám? A jak jsou na tom konkurenti a jejich značky? Nevýhodou focus groups / hloubkových rozhovorů je nemožnost zjištěné informace statisticky kvantifikovat. Proto „kvalita“ bývá často ověřena pomocí statisticky spolehlivého kvantitativního výzkumu.

Naše služby v rámci kvalitativních výzkumů jsou odlišné od konkurence. Nenabízíme Vám totiž juniorní nezkušené moderátory. Focus groups pro Brand Brothers moderuje a vyhodnocuje specialista s 15 lety zkušeností s focus groupy. Specializuje se na kvalitativní komerční výzkum a realizoval stovky focus group. Široké zkušenosti máme i v oblasti hloubkových rozhovorů, kdy jsme realizovali celou řadu výzkumů využívajících hloubkových rozhovorů mezi managery na velmi vysokých pozicích.

Tuto specializovanou práci v Brand Brothers dělají lidé s rozsáhlou zkušeností a s rozhledem, který jim dala jejich praxe i systematické vzdělávání, jednoznačně se to projeví na kvalitě výsledku. Proto i kvalita těchto služeb je v Brand Brothers špičková.