Naše nejtěžší realizované výzkumy

Jsme schopni realizovat i téměř neřešitelná zadání. Zde nabízíme výčet několika nejkomplikovanějších výzkumů, které jsme v posledních letech úspěšně realizovali.

Deloitte  Deloitte – výzkum největších ropných a těžařských společností

Výzkum zaměřený na největší ropné a těžařské společnosti z celého světa – např. Exxon, Shell, BP atd. Cílem bylo nalézt decision makery, kteří rozhodují o výstavbě nových ropovodů a vybírají do nich ventily, a uskutečnit s nimi hloubkový rozhovor na toto téma. Sběr dat byl velice obtížný díky velikosti firem a velikosti jejich operací. Před nalezením vhodného respondenta bylo nutné mluvit často s více jak 20 různými pracovníky dané společnosti v různých částech světa – USA, Ekvádor, Kanada, Brazilie, Venezuela či Saudská Arábie. Nebyl to však jediný problém, který jsme museli překonat. U těchto velkých firem jsme se setkávali s pravidlem: „Bez jména Vás nepřepojíme“. Museli jsme proto být v dotazování velmi kreativní a inovativní.

Zadání bylo zcela naplněno realizací 10 rozhovorů dlouhých  25-30 minut s odpovědnými a vysoce postavenými manažery těžařských společností.
 

Parker  Parker – výzkum potenciálu na trhu

Společnost Parker je výrobcem celé řady technologií a systémů řízení pro průmysl. Již zadání pro tento výzkum „popíral pravidla dotazování“ – nejtěžší otázky musely být umístěny na začátek. První otázkou výzkumu byl dotaz, zda firma odebírá alespoň za 500 000 Kč ročně v pěti různých oblastech komponent. V případě, že společnost nesplnila toto kritérium, do výzkumu se nekvalifikovala. Problémem se ukázalo také získání vhodné společnosti k dotazování, neboť společnost musela splnit celou řadu předpokladů.

Ve finále bylo úspěšně sesbíráno 522 dotazníků s vedoucími pracovníky kvalifikovaných firem. Mezi dotázanými firmami byly mimo jiné také Siemens, AGC Flat Glass, ABB, Škoda, Bosch, Danone, Unipetrol, Nestlé, ČEZ a další. Zadání výzkumu bylo beze zbytku splněno.
 

VMware  VMware – výzkum IT mezi 100 největšími českými firmami

Výzkum byl realizován pro největší společnost zabývající se virtualizací na celém světě. Jeho cílem bylo oslovení vedoucích IT pracovníků největších českých firem. Díky naší metodice a důkladné práci s databází, kdy jsme pomocí veškerých zdrojů vyhledali a aktualizovali kontakty na největší vybrané české firmy, jsme úspěšně provedli 87 rozhovorů s CIO 100 největších českých společností.
 

Air Products  Air Products – výzkum spokojenosti v Asii

Náš klient nás oslovil s požadavkem na výzkum spokojenost svých zákazníků v Asii. Pro výzkum byly vybrány následující země Čína, Jižní Korea, Malajsie a Taiwan. Výzkum byl náročný hlavně častou jazykovou bariérou a tím pádem složitou kontrolou našich tazatelů. Jako další problémová oblast se také ukázala zcela odlišná kultura daných zemí. Přesto však bylo zadání bez větších obtíží naplněno. Kvalitou sesbíraných dat jsme velkým rozdílem překonali místní agentury, které výzkum prováděly dříve. Od té doby byl tento výzkum naší agenturou úspěšně realizován již několikrát.