Poskytování internetových služeb: Výzkum potenciálu nového produktu

Zadání výzkumu:

Uvažujeme o zavedení zcela nové revoluční služby. Jedná se pro nás o zcela zásadní krok, proto potřebujeme zjistit, jestli by o službu byl zájem a jaký by byl její potenciál.

Výzkumné metodiky:

V rámci výzkumu byly dotazovány domácnosti, proto byla navržena unikátní metodika počítačově generované náhodné procházky tak, aby celá studie byla reprezentativní pro domácnosti ve vybraných čtvrtích. V jednotlivých domech byla vybrána čísla bytů, kde se musejí tazatelé Brand Brothers dotazovat. Dále byly zavedeny přísné podmínky pro dotazování:

  • Nebylo možné se dotazovat v bytech, které nebyly počítačově vybrány.
  • Pokud v daném bytě nebyl nikdo zastižen, musel se do této domácnosti tazatel vrátit minimálně 4x, než mohl vyřadit tuto domácnost z dotazování.
  • Tyto čtyři návštěvy byly uskutečněny: 2x během víkendu (ovšem vždy v jinou dobu a jiný den – tedy sobota a neděle) a 2x během pracovního dne (vždy v jinou dobu – tedy v podvečer a večer).

Specialisté Brand Brothers také přesvědčili klienta k dodání otázek nejenom na nový produkt, o kterých se domnívali, že přispějí vypovídající schopnosti výzkumu. Tyto otázky byly do dotazníku přidány zdarma. A právě díky nim byl odhalen velký potenciál v oblasti, kde se původně nečekal, a která ani neměla být zkoumána.

Výsledky výzkumu trhu:

Výzkum odhalil poměrně malý potenciál u nově nabízené služby a popsal, proč tomu tak je.

Byly odhaleny klientem dosud nevnímané slabé stránky. Klientovi výzkum v jistém smyslu „otevřel oči“. Na základě důkladné segmentace trhu se zjistilo, že určité skupiny trhu (které mají největší prodejní potenciál) jsou více orientované na konkurenci. Byly popsány přesné důvody tohoto stavu a navržena potřebná opatření.

Doporučení:

Na základě výsledků doporučujeme nezavádět novou službu, ale zaměřit se více na propagační a obchodní aktivity vedoucí k oslovení doposud opomíjených klíčových segmentů trhu. Bylo navrženo, jak má být propagace strategicky změněna. Doprovodně byla navržena změna práce s produktovými balíčky tak, aby byly dobře zasaženy atraktivní cílové skupiny.